Tác phẩm múa “Khúc”

Tác phẩm múa "Khúc" Biên đạo: Đức Nhuận Âm nhạc: Điểu Bửu Biểu diễn: Thu Trang, Đức Nhuận, Điểu Bửu. Tác phẩm tham dự cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo múa toàn quốc 2016 Teknical (Đạt Quan) … [Read more...]