Tác phẩm múa “Khúc”

Tác phẩm múa “Khúc”
Biên đạo: Đức Nhuận
Âm nhạc: Điểu Bửu
Biểu diễn: Thu Trang, Đức Nhuận, Điểu Bửu.

Tác phẩm tham dự cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo múa toàn quốc 2016

Teknical (Đạt Quan)

[wps_sphinx_related_posts format="title-image-content" words="100" head="Các thông tin khác" class="next-posts" quantity="5" read_more="Chi tiết"]

Speak Your Mind

*