Linh Nga trên “Chuyên Cơ Số 6”

Chuyên cơ số 6 là một talk show trên kênh VTV6 - Đài truyền hình Việt Nam. Là cuộc trao đổi, phỏng vấn, chia sẻ những trải nghiệm sống của từng khách mời là những người nổi tiếng. Trong số thứ 2 thực hiện vào tháng 1/2012 của chương trình là hành khách đặc biệt - Nghệ sỹ múa Linh Nga. Là một nghệ sĩ - một diễn viên múa, thuở nhỏ từng xa nhà, xa đất nước một thời gian dài để học múa tại Trung Quốc nên đối với Linh Nga, việc thường xuyên di chuyển và "bay" … [Read more...]