Workshop Múa Đương Đại với sự tham gia của 2 nghệ sỹ Việt Nam & Thái Lan

Workshop Múa Đương Đại với sự tham gia của 2 nghệ sỹ: Đỗ Hải Anh (Yumi) từ Việt Nam & Aditep Buanoi (Jane) từ Thái Lan. Địa điểm: Trường âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn ERATO - 107 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp.HCM. Ngày: Thứ 7, 22/08/2015 9:00 - 10:30: Contemporary Jazz Dance workshop với Aditep Buanoi (Jane) đến từ Thái Lan. 14:00 - 15:30: Contemporary & Neo Classical Ballet workshop với Đỗ Hải Anh (Yumi) đến từ Việt Nam. Vé tham dự có thể mua tại cổng: 200,000 VND/ 1 lớp 380,000 VND/ 2 lớp (nếu bạn share event này trên Facebook của … [Read more...]