Tác phẩm múa “Vô”

Tác phẩm múa “Vô”
Biên đạo: Phạm Thế Chung, Nguyễn Duy Thành
Âm nhạc: J-buhhda ( Nguyễn Duy Thành)
Diễn Viên: Thế Chung – Thế Phương

Tác phẩm đạt huy chương bạc cuộc thi Tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốc 2016.
Có tức thị không
Không tức thị có

Teknical (Đạt Quan)

[wps_sphinx_related_posts format="title-image-content" words="100" head="Các thông tin khác" class="next-posts" quantity="5" read_more="Chi tiết"]

Speak Your Mind

*