Tác phẩm múa “Dạ Cổ Hoài Lang”

Tác phẩm múa “Dạ Cổ Hoài Lang”
Biên đạo: Lâm Thanh Thảo
Âm nhạc: Cao Văn Lầu
Biên tập âm nhạc: Mai Ngọc Hùng
Biểu Diễn: Thảo Mai, Ngọc Hoàng
Tác phẩm đạt Huy Chương Vàng trong cuộc thi ” Tài năng Biên đạo trẻ 2016″.

[wps_sphinx_related_posts format="title-image-content" words="100" head="Các thông tin khác" class="next-posts" quantity="5" read_more="Chi tiết"]

Speak Your Mind

*