Tác phẩm “Lời của Đất”

Tác phẩm: “Lời của đất”
Tham gia Cuộc thi Biên đạo múa trẻ toàn quốc 2016

Biên đạo: Mai Anh
Âm nhạc : Mozart & Brain
Diễn viên: Quỳnh Chi, Khánh Vy, Minh Thư, Thanh Trúc , Yến Linh

Teknical (Đạt Quan)

[wps_sphinx_related_posts format="title-image-content" words="100" head="Các thông tin khác" class="next-posts" quantity="5" read_more="Chi tiết"]

Speak Your Mind

*