Tác phẩm múa: “Vòng Quay Ngũ Hành”

Tác phẩm múa: ” Vòng Quay Ngũ Hành”

Biên đạo: Tạ Xuân Chiến
Âm nhạc: Mạnh Tiến
Biểu diễn: Trần Hồng Hảo

[wps_sphinx_related_posts format="title-image-content" words="100" head="Các thông tin khác" class="next-posts" quantity="5" read_more="Chi tiết"]

Speak Your Mind

*