Hòa nhạc và Múa đương đại Việt Nam

Hòa nhạc và Múa đương đại Việt Nam 

Hòa nhạc và Múa đương đại Việt Nam

Thời gian: Thứ 4, 09 Tháng 7 2014, Từ 8:00 PM đến 10:00 PM
Địa điểm: Nhà Hát Thành Phố, Số 7 Công Trường Lam Sơn, Quận 1, Hồ Chí Minh

Âm nhạc/MusicVũ Việt Anh, Nguyễn Mạnh Duy Linh, Trần Mạnh Hùng, Trần Đinh Lăng, Đỗ Kiên Cường, Nguyên Đỗ Anh Tuấn

Biên đạo/ChoreographyNguyễn Phúc Hải, Nguyễn Phúc Hùng

Biểu diễn/PerformingCác nghệ sĩ HBSO/HBSO Musicians and Dancers

Chỉ huy/ConductorsTrần Nhật MInh, Đỗ Kiên Cường

Thông tin vé: 

Hòa nhạc và Múa đương đại Việt Nam 2

[wps_sphinx_related_posts format="title-image-content" words="100" head="Các thông tin khác" class="next-posts" quantity="5" read_more="Chi tiết"]

Speak Your Mind

*