Le Vu Long va Thu Lan

Biên đạo múa Lê Vũ Long và vợ là nghệ sỹ múa Thu Lan chia sẻ trước buổi trình diễn của dự án “Việt Nam những năm 70”, Ảnh: Joseph Gobin

Speak Your Mind

*