Những hình ảnh cuối cùng của NSND Thái Ly

Những hình ảnh cuối cùng của NSND Thái Ly. Quay trước lúc thầy mất khoảng 1 tuần tại nhà hát Hòa Bình trong lúc tập dợt chương trình Nhạc Hội Tơ Vàng tháng 4 năm 1992.

[wps_sphinx_related_posts format="title-image-content" words="100" head="Các thông tin khác" class="next-posts" quantity="5" read_more="Chi tiết"]

Speak Your Mind

*